Zasady projektu

ZASADY PROJEKTU „CHWALMY MAMY”
Dla osób, które chcą się pochwalić

OPIS PROJEKTU:
Udział w projekcie jest bezpłatny, co oznacza, że ani ja-Organizatorka, ani Chwalone Osoby/Współpracownicy/ Zaangażowani nie pobierają wynagrodzenia.

 

ORGANIZATORKA:
Pomysłodawczyniami projektu są dwie aktywne Mamy. Marta Iwanowska-Polkowska oraz ja, Dorota Dabińska-Frydrych.

  • Marta jest coachem kariery, właścicielką Manufaktury Rozwoju oraz mamą dwóch wspaniałych chłopaków, którzy właśnie po mamie odziedziczyli ogromną ciekawość świata i ludzi, a po tacie szaleńczą miłość do samochodów. Marta pozostaje dobrym duchem projektu 🙂
  • Ja, Dorota przejmuję koordynację nad projektem (więcej w zakładce o mnie). Jestem odpowiedzialna za wszystko, co dzieje się na tej stronie. Koordynuję zgłoszenia oraz wykonuję sesje zdjęciowe na potrzeby wywiadu.

 

ADRESACI PROJEKTU:
Projekt skierowany jest do wszystkich kobiet, które są Mamami, niezależnie od ich wieku oraz wieku ich dzieci. Do Mam, które pracują na etacie, aktywnie działają realizując swoje pasje lub prowadzą własny biznes. Do Mam, które cały czas poszukują dla siebie nowych dróg rozwoju, dla pasjonatek, które realizują swoje marzenia, dążenia i pragnienia, a dziecko tylko motywuje je do większej aktywności. Biznes, może być jednoosobową działalnością, którą wykonujesz po godzinach pracy, może być także prężnie działającą firmą. Projekt skierowany jest do wszystkich aktywnych Mam.

Projekt skierowany jest również do wszystkich mężczyzn, którzy są ojcami, niezależnie od ich wieku oraz wieku dzieci. Do Ojców/ Tatów/ Tatusiów, którzy wspierają swoje żony/partnerki w możliwości realizowania siebie i w wychowywaniu dzieci, prowadzeniu domu i rodziny.
Jeżeli jesteś takim rodzicem – zgłaszaj się do projektu.

ZGŁOSZENIA I REKRUTACJA:
Zgłoszenia do projektu proszę kierować na adres mailowy:
chwalmymamy@gmail.com
odpowiadając na poniższe pytania:

  1. Imię i nazwisko oraz miejsce pracy lub opis prowadzonego biznesu.
  2. Wiek oraz liczba dzieci.
  3. Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie i dać się pochwalić?

 

ETAPY PROJEKTU:
Etap I: Zgłaszanie się kandydatek i kandydatów
Etap II: Kontakt z wybranymi osobami i podpisanie zgody na wykorzystanie wizerunku
Etap III: Spotkanie lub rozmowa online, w wyniku której powstaje wywiad
Etap IV: Spotkanie ze mną i udział w sesji zdjęciowej
Etap V: Publikacja wywiadu oraz zdjęć na blogu

 

DANE OSOBOWE I PUBLIKACJA WIZERUNKU:
Przyjęcie zaproszenia do udziału w projekcie oznacza zgodę na publiczne udostępnienie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, miejsce pracy, wizerunek), wypowiedzi oraz fotografii:

  • na stronie internetowej projektu www.chwalmymamy.pl
  • na Facebook’owym fanpage projektu ChwalmyMamy.
  • na koncie Instagramowym projektu ChwalmyMamy
  • na innych fanpagach, poprzez udostępnianie wizerunku w sieci – za co ja, jako organizatorka, nie mogę wziąć odpowiedzialności.

Informacje zostaną przygotowane przeze mnie w bliskiej współpracy z uczestnikami, a fotografie będą oznaczane logiem ChwalmyMamy. Jeżeli po wywiadzie stwierdzisz, że nie chcesz jednak jakiejś jej części publikować, uszanuję Twoją decyzję.

 

PODSUMOWANIE:
Zgłoszenie chęci udziału w projekcie, oznacza zaakceptowanie opisanych tutaj zasad oraz podpisanie zgody na wykorzystanie wizerunku. Zgoda przesyłana jest do akceptacji, dla zainteresowanych osób.